AVISO LEGAL

L’accés i ús d’aquesta pàgina web suposen l’acceptació plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals d’ús que es relacionen a continuació, sent aplicables, legalment, a la informació, aplicacions i serveis als quals es pot accedir a través de la pàgina.

1.- L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

2.- El contingut total de la pàgina web (textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, logos, marques, noms comercials, símbols distintius, programari, enllaços…) és propietat única i exclusiva d’ENVIALIA WORLD S.L., amb domicili social a Avenida Suiza 2, 28821 – COSLADA (MADRID) prevista de CIF B-83115402.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina estan legalment reservats, i l’accés a la pàgina i el seu ús no han de considerar-se com a atorgament de llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a ENVIALIA.
Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i els seus continguts són propietat d’ENVIALIA o de tercers. La reproducció total o parcial del contingut de la pàgina, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre ús que es vulgui fer de la pàgina, sense prèvia autorització expressa d’ENVIALIA, està prohibida. ENVIALIA es reserva el dret d’exercici les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

3.- ENVIALIA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web. No obstant això, ENVIALIA no assumeix cap tipus de responsabilitat respecta a la integritat, exactitud o exhaustivitat de la informació, ni respondrà, respecta a tercers, per errors eventuals a la pàgina web. 

Igualment, ENVIALIA eximeix qualsevol responsabilitat per danys i prejudicis, siguin els que siguin, derivats, directament o indirectament, de la connexió, accés o ús d’aquesta pàgina, o pàgines web a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina. 

ENVIALIA podrà, unilateralment, modificar, suplir, eliminar o actualitzar, sense previ avís i en qualsevol moment, la configuració i el contingut de la pàgina web, així com les condicions d’ús.

4.- L’accés i ús d’aquesta pàgina web es farà de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums, l’ordre públic i aquestes condicions d’ús, abstenint-se de ferla servir amb finalitats o efectes il·lícits, lascius dels drets i interessos de tercers, o de qualsevol manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, interferir, deteriorar o impedir la seva utilització o gaudi normal.

5.- ENVIALIA podrà cancel·lar l’ús de la pàgina web, informació i el contingut quan ho cregui convenient, inclús si l’ús fos permès a altres. ENVIALIA en cap cas serà responsable davant de l’usuari o de tercers per la cancel·lació de l’accés de l’usuari a la pàgina web i els seus serveis.

6.- ENVIALIA no garanteix la privadesa i seguretat de l’ús de la pàgina web i els seus serveis. Tampoc garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir coneixements de les condicions, característiques i circumstàncies d’ús que els usuaris facin de la pàgina web i els seus serveis. ENVIALIA exclou qualsevol responsabilitat que es pogués deure al coneixement que tercers no autoritzats poguessin tenir.

7.- Els productes i serveis inclosos en aquesta pàgina web estan subjectes als termes i les condicions generals de transport d’ENVIALIA, així com a qualsevol altra informació rellevant.

8.- Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de proporcionar determinades dades de caràcter personal. En proporcionar-les, l’usuari atorga el consentiment per al seu tractament. ENVIALIA tractarà aquestes dades amb la finalitat de mantenir les relacions per a les quals es recullen, de conformitat amb la llei vigent.
Els usuaris que proporcionen dades personals a ENVIALIA tenen reconeguts de conformitat amb la llei vigent els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’oposició implicarà la finalització de les relacions entre ENVIALIA i l’usuari en virtut de les quals es van comunicar aquestes dades.
Als efectes de l’exercici d’aquests drets o per a qualsevol consulta que es derivi de l’ús d’aquesta web, els usuaris podran dirigir-se a la direcció següent: ENVIALIA WORLD, S.L. Avenida Suiza 2, 28821 – COSLADA (MADRID) Espanya.

9.- La resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació i/o compliment d’aquestes condicions d’ús està subjecte a la legislació espanyola i la jurisdicció del tribunals de la ciutat de Madrid, renunciant expressament, les parts implicades, a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.