902400909
envialia Web

 

AVÍS LEGAL


 

 

L'accés i ús d'aquest lloc web suposa l'acceptació plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals d'ús que es relacionen a continuació, sent aplicables, igualment, la informació, les aplicacions i els serveis als quals es pot accedir a través d'aquesta.


1.- L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.


2.- El contingut total del lloc web (texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, logotips, marques, noms comercials, signes distintius, software, enllaços…) són propietat única i exclusiva d'ENVIALIA WORLD, S.L amb domicili social a Avenida del Sol, 8-10  28850-TORREJON DE ARDOZ (MADRID) proveïda de CIF B-83115402.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina estan legalment reservats, i l'accés i ús d'aquesta no s'ha de considerar com a un atorgament de llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu titularitat o propietat del qual correspongui a ENVIALIA.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web i els seus continguts són propietat d'ENVIALIA o de tercers. La reproducció total o parcial del contingut de la pàgina, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre ús que es vulgui fer de la mateixa, sense autorització prèvia d'ENVIALIA, està prohibida, i ENVIALIA es reserva el dret d'exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.


3.- ENVIALIA realitza els esforços màxims per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web; tot i així, ENVIALIA no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de la informació, ni respondrà, respecte a tercers, per errors eventuals al lloc web. 

De la mateixa manera, ENVIALIA s'eximeix de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis, siguin quins siguin, derivats, de manera directa o indirecta, per la connexió, accés o ús d'aquesta pàgina, o d'altres llocs web als quals es pugui accedir a través d'aquesta. 

ENVIALIA podrà, unilateralment, modificar, suplir, eliminar o actualitzar, sense previ avís i en qualsevol moment, la configuració i contingut de la pàgina web, així com les condicions d'ús.


4.- L'accés i ús d'aquest lloc web es realitzarà en conformitat amb la llei, la moral, els bons costums, l'ordre públic i les condicions d'ús presents, abstenint-se d'utilitzar-la amb finalitats o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, o de qualsevol manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, interferir, deteriorar o impedir la seva normal utilització o gaudiment.


5.- ENVIALIA podrà cancel·lar l'ús del lloc web, la informació i el contingut quan ho cregui convenient, fins i tot si n'estigués permès el seu ús a altres. En cap cas ENVIALIA serà responsable davant vostè o davant tercers per la cancel·lació del seu accés al lloc web i als seus serveis.


6.- ENVIALIA no garanteix la privacitat i seguretat de l'ús del lloc web i els seus serveis, i tampoc garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de les condicions, característiques i circumstàncies d'ús que els usuaris facin del lloc web i els seus serveis. ENVIALIA exclou qualsevol responsabilitat que pogués ser a causa del coneixement que tercers no autoritzats poguessin tenir.


7.- Els productes i serveis inclosos en aquest lloc web estan subjectes als termes i condicions generals de transport d'ENVIALIA, així com a qualsevol altra informació rellevant.


8.- Per a l'ús de determinats serveis, l'usuari haurà de proporcionar dades determinades de caràcter personal. En proporcionar-les, l'usuari atorga el consentiment per al seu tractament. ENVIALIA tractarà aquestes dades amb la finalitat de mantenir les relacions per les quals es recullen, a conformitat amb la llei en vigor.

Els usuaris que proporcionen dades personals a ENVIALIA tenen reconeguts, a conformitat amb la llei vigent, els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, i oposició. L'exercici d'oposició implicarà la fi de les relacions entre ENVIALIA i l'usuari en virtut de les quals es van comunicar aquestes dades.

A efectes de l'exercici d'aquests drets o per a qualsevol consulta que derivi de l'ús d'aquest lloc web, els usuaris es podran dirigir a la direcció següent: Avenida del Sol, 8-10 28850-TORREJON DE ARDOZ (MADRID), Espanya.


9.- La resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació i/o compliment d'aquestes condicions d'ús està subjecta a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Madrid, renunciant expressament, les parts implicades, a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.